Satiksmes drošības mācīšana pamatskolā

Pedagogu tālākizglītības kursi par satiksmes drošības jautājumu mācīšanu pamatskolās un sākumskolās.

 

Piesakies līdz 6. oktobrim un saņem.

Par kursu

Kursa ietvaros iegūsiet zināšanas un prasmes tiešsaistes kursa mācību procesa projektēšanā un organizēšanā no  sākuma līdz beigām. Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas varēsiet patstāvīgi plānot un veidot tiešsaistes kursus, kuri atbilst labās prakses standartiem.

 

Ko varēsi pēc kursa:

Kā organizēts kurss?

useful_icon_1

Tiešsaistes nodarbības

Zoom platformā 2x nedēļā. Pieejami ieraksti atkārtotai skatīšanai

useful_icon_2

Mācību materiāli 

Papildus atbalsta materiāli zināšanu un prasmju apguvei

useful_icon_3

Praktiskie darbi

Nodarbību laikā un patstāvīgi tiks nodrošināti praktiskie uzdevumi

useful_icon_4

Mācīšanās vide

Kursa sekmīga apguve ir atkarīga no pārdomātas un saprotamas mācību vides

Kursa programma

1. modulis | Mācīšanas stratēģija un neiropedagoģija

4 nedēļas | Tiešsaistes nodarbības + patstāvīgie darbi

 1. Mācību modeļi
 2. 21. gs. prasmes
 3. Prasmju pilnveides attīstīšana un vērtēšana
 4. Mācīšanas īpatnības dažādām mērķauditorijām
 5. Mūsdienīgu izglītības sistēmu salīdzinājums
 6. Mācību procesa neirofizioloģija
2. modulis | Pedagoģiskais dizains

4 nedēļas | Tiešsaistes nodarbības + patstāvīgie darbi

 1. Produkta pieeja kursa, moduļu izstrādē
 2. Pieprasītā satura vērtēšana
 3. Kursa effektivitātes rādītāji
 4. Tiešsaistes kursa izstrādes dzīves cikls
 5. Tiešsaistes kursa mācību dizains
 6. Mācību dizains kā metodiskais pamats pieaugušu cilvēku mācībām
3. modulis | Digitālā kursa satura projektēšana

8 nedēļas | Tiešsaistes nodarbības + patstāvīgie darbi

 1. Mācību formāti
 2. Mācību mērķu definēšana
 3. Tiešsaistes kursa satura formāti
 4. Studenta pieredzes karte: lietotāja ceļš kursa garumā
 5. Emocijas mācību kursa projektēšanā
 6. Zināšanu nodošanas instrumenti
 7. Informācijas vizualizācija
 8. Praktisko darbu organizēšana tiešsaistes kursā
 9. Komunikācijas specifika digitālajā vidē
 10. Čati
 11. Zināšanu testēšana un testēšanas digitālie rīki
 12. Pārbaudes darbu izstrāde
 13. Savstarpējās novērtēšanas uzdevumi
 14. Atgriezeniskās saites nodrošināšana
 15. Digitālie kursa tehnoloģiskie risinājumi
4. modulis | Digitālā kursa vides projektēšana

4 nedēļas | Tiešsaistes nodarbības + patstāvīgie darbi

 1. Kā sagatavoties un novadīt savu pirmo tiešsaistes konferenci (vebināru)
 2. Vizuālais un teksta dizains
 3. Radošuma pieeja kursa izstrādē un stāstu veidošanā 
 4. Darbs ar tekstiem un to formatēšana
 5. Video satura veidošana
 6. Sarežģītais saturs: trenžaieri, VR/AR, simulācijas, spēles
 7. Hakatons
5. modulis | Digitālā kursa formāti

8 nedēļas | Tiešsaistes nodarbības + patstāvīgie darbi

 1. Tiešsaistes izglītības vide
 2. Mācīšanās pieejas izvēles principi
 3. Iekšējā un ārējā motivācija
 4. Radošuma metodika izglītība
 5. Spēļošana un to elementu izmantošana tiešsaistes kursā un vidē

Ko iegūsiet pēc kursa pabeigšanas

checkmark_yellow

Izveidosiet eksperta aprakstu un sagatavosies intervijai

checkmark_yellow

Pratīsiet formulēt eksperta, studenta un vadības kursa mērķus

checkmark_yellow

Spēsiet izvēlēties piemērotāko mācīšanās pieeju un formātu

checkmark_yellow

Pratīsiet izveidot nodarbības, moduļa un visa kursa struktūru

checkmark_yellow

Zināsiet atbilstošākos tehniskos risinājumus kursa īstenošanai

checkmark_yellow

Varēsiet veidot interaktīvas nodarbību prezentācijas

checkmark_yellow

Spēsiet pielāgot mācību vidi, tai skaitā atlasīt atbilstošāko komunikāciju veidu

checkmark_yellow

Iemācīsies iesaistīt studentus mācību procesā, izmantojot SSDL modeli

checkmark_yellow

Izstrādāsiet piemērotāko stratēģiju studentu motivācijai

checkmark_yellow

Veidojot nodarbības, pratīsiet izmantot  radošuma metodes, tai skaitā Storytelling

checkmark_yellow

Izstrādāsiet vērtēšanas darbus un uzdevumus zināšanu un prasmju pārbaudei

checkmark_yellow

Pratīsi veidot patstāvīgi mācību saturu (video, prezentācijas)

Ko saņemsi pēc kursa

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas iegūsiet sertifikātu – apliecinājumu par iegūtajām prasmēm un zināšanām

Kursa ilgums-
160 stundas

Kursa pasniedzēji

jelena_profils

Jeļena Horoškina

Biznesa trenere, mācību programmu dizainere, metodoloģe,
Palīdzu izstrādāt online mācību kursus, kur dalībnieki mācās ar interesi un aizrautību. Mācu mācīties. Profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi  personāla apmācību un attīstības jomā. Daudzu gadu pieredze personāla vadības sfērā. Pieredze darbinieku pārkvalifikācijas mācību programmu izstrādē un ieviešanā. Attīstu mācību vides radīšanas projektus, kas virzīti uz pašapmācību un pašattīstību. Pedagoģiskā, psihoterapeitiskā un biznesa izglītība

Ivo Čapiņš

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas tālmācības inovāciju centra vadītājs,
Vairāk kā 15 gadu pieredze mārketinga un IT projektu vadībā. Vairāk kā 7 gadu tālmācības vides un procesu aktīva vērošana un iesaistīšanās to pilnveidē. Maģistra grāds izglītības vadībā un pedagoģiskās izglītība

Piesakies kursam

Digitālā kursa projektēšana

Stundas (ak.st.) 160
Mācību maksa € 51,20
Iepriekšēja izglītība Vidējā izglītība
Norises vieta Attālināti