Kā veidot pārbaudes darbus tālmācības kursā?

Esi sveicināts!

 Šajā lapā atradīsiet – metodiskos norādījumus, kas sniegs jums atbalstu tālmācības kursa plānošanā. Šeit jūsu uzzināsiet kāda veida pārbaudes uzdevumi ir pieejami, iepazīsieties ar instrumentiem ar kuru palīdzību sastādīt uzdevumus un gūsiet izpratni par kursa vērtēšanas kārtību. Mēs centīsimies maksimāli detalizēti un saprotami paskaidrot pārbaudes uzdevumu veidošanu kursiem.  Ja gadījumā jums rodas jautājumi, jūs vienmēr varat jautāt sava kursa koordinatoram. Sākam!

Kursa uzdevums – radīt instrumentu ar kuru var mērīt studenta zināšanas un prasmes un pasniedzēja mācīšanas effektivitāti. Veidojot mērīšanas instrumentus ir jāņem vērā kursa sistēmatiskums. Pārbaudes darbu veidošanas rezultāts sastāv no:

 • Specifikācija
 • Uzdevumi ar atrisinājumiem
 • Instrukcija par pārbaudes darbu
 • Saprotami vērtēšanas kritēriji

Specifikācija

 • Ļauj novērtēt studentu mācību procesa slodzi
 • Ar specifikācijas palīdzību viegli ir sadalīt uzdevumus pa tēmām
 • Palīdz produktīvi analizēt kursu statistiku un parāda kursa satura un pārbaudes darbu stiprās un vājās puses
 • Ja pēc atkārtota kursa palaišanas vēlaties atjaunot uzdevumu, jums būs viegli noteikt, kurš no tiem būs nomaināms.
 • Kopējais uzdevumu pildīšanas laiks vienā reizē nedrīkst pārsniegt 1,5 stundu (90 minūtes). Pretējā gadījumā studentiem zūd koncentrācija, kas negatīvi ietekmē viņu rezultātus.

Specifikācijas šablons


Lejupielādēt šablonu

Pedagoģiskie mērķi

ZINĀŠANAS

Datu, termiņu un faktu atcerēšanās un iegaumēšana2 x 2 = 4

SAPRAŠANA

Informācijas pārveidošana no vienas formas uz citu Jānis un Pēteris apēda katrs pa 2 picas šķēlēm. Cik picas šķēles abi jaunieši apēda kopā?

PIELIETOŠANA

Informācijas pārnese un izmantošana jaunā kontekstā: sarežģīta uzdevuma risināšana, projekta izstrāde, uzdevuma analīze Picērijā var pasūtīt picu ar divām pamatsastāvdaļām: sieru un tomātu mērci. Papildus pamatsastāvdaļām var pasūtīt citas sastāvdaļas pēc savas izvēles. Liene vēlas pasūtīt picu ar divām papildus sastāvdaļām. Cik daudz picas variantus Liene var pasūtīt?

Pārbaudes uzdevumi

Uzdevumu veidi

 • Pārbaude notiek automātiski: Testi
 • Pārbauda studenti: (P2P) ORA
 • Pārbauda pasniedzējs/asistents
 • Nepārbauda

Testi

Previous
Next

P2P (ORA): pārbaudes uzdevumi ar savstarpēju novērtēšanu

• Students sniedz detalizētu atbildi uz uzdoto jautājumu, balstoties uz norādījumiem no pasniedzēja
• Katrs students novērtē ne mazāk kā trīs darbus un saņem ne mazāk kā trīs vērtējumus no kuriem tad arī tiek noteikta vidējā aritmētiskā vērtība, kas nosaka vērtējumu.

 1. Visi pārbaudes uzdevuma elementi tiek vērtēti

2. Vēlams nodrošināt uzdevuma paraugu ar vērtēšanas piemēru, lai studentiem būtu skaidri saprotami noteikumi

3. Ļoti svarīgi ir definēt saprotamus vērtēšanas kritērijus, lai studenti varētu produktīvi un ar izpratni veikt vērtēšanu.

Ja kritēriji nebūs saprotami izklāstītit, tad vērtēšanā iespējamas novirzes

Пример оценки ответа по критериям

SGA: pasniedzēja/asistenta vērtēšana

Ļoti svarīgi, lai pasniedzējs vienmēr būtu gatavs laicīgi novērtēt studentu iesniegtos darbus un sniegt detalizētus komentārus par sniegto vērtējumu.

Vērtēšanas uzdevums uz atzīmi no kursa “Inženierzinātnes pamati”

Nevērtējamie uzdevumi: testi un brīvās formas uzdevumi

 • Tiek pievienoti katram video un ļauj studentam pašam saprast, cik labi viņš ir sapratis iepriekš saņemto informāciju
 • Neietkmē galējo vērtējumu
 • Jābūt samērā viegliem
 • Studentam ir iespēja izmēģināt dažādus testa formātus. Ja vēlaties vērtējamā testā,  izmantot dot uzdevumu, kas varētu viņam būt jauns, tad no sākuma iedotiet to izmēģināt nevērtējamā testā

Nevērtējamie uzdevumi brīvā formā visbiežāk tiek izmantoti kā foruma ieraksti, kur studenti var ierakstīt savus komentārus par uzdoto jautājumu un pārrunāt to ar citiem studentiem. Šāda veida brīvā forma ļauj piesaistīt citus resursus un eksperimentēt, kas veicina studentu motivāciju sekmīgai uzdevuma pabeigšanai. Zemāk ir pieejams radošais uzdevums no kursa “Zinātniskā komunikācija”


Rekomendācijas pārbaudes uzdevuma sastādīšanai

Testi ar vienu vai vairākām pareizām atbildēm

Izvairaties no divdomīgām teksta frāzes lietošanām Nekad nelietojiet: “Kā jūs domājiet…”Atbildē jābūt vairākiem svarīgākajiem atslēgas vārdiem Visu pārējo var atstāt uzdevuma pamatāAtbilžu variantiem ir jābūt vienlīdz svarīgiem Lai studentam ir tiešām no kā izvēlēties

Jābūt ne mazāk kā četriem atbilžu variantiem

Lai jūsu testi būtu daudzveidīgi un studentiem būtu interesanti tos pildīt, rekomendējam izmantot dažādības principu un jaukt tos pēc iespējas vairāk

Testi ar teksta ievadīšanu

Nedrīkst izmantot nekorektus apgalvojumus, savukārt pareizā atbilde ir tikai viena Slikts piemērs: “Ar ko slavens ir Rainis?”Nedrīkst būt pārāk daudz brīvās vietas Lai nezustu jautājuma jēgaNepieciešams izvairīties no netiešiem norādījumiem Кad jautājuma formulējums vai apgalvojums jau dod mājienu uz iespējamo dzimumu, skaitu utml.

Testi ar atbilžu savienošanu

Nepieciešamas precīzas instrukcijas Lai studentam būtu pilnīgi skaidrs un saprotams kritērijs pēc kuriem jāveic savienošana, norādot vai visi varianti ir jāsavieno un vai kāds variants var tikt izmantots divas vai vairāk reizes

Uzdevumam ir jābūt no 4 līdz 10 atbildēm

Atbildes var kārtot loģiskā secībā Piemēram, pēc alfabēta vai hronoloģiskā kārtībā

Rekomendācijas pārbaudes uzdevumu ORA sastādīšanai

Nepieciešams norādīt minimālo apjomu, kas nepieciešams kursa pabeigšanai, kā arī norādīt minimālās prasības pie satura 

Precīzi norādīt kuri uzdevuma elementi tiks vērtēti

Cenšaties izvairīties no tādiem teicieniem kā: “pēc vēlēšanās pievienojiet tabulu” Šādi formulējumi ir nesaprotami vai un kā tiek tiks vērtēti un vai par to pienākas papildus vērtējuma balles

Nosakies laiku uzdevuma pildīšanai

Vērtējuma summa par uzdevumu izpildīšanu jābūt ekvivalentiem atbilstoši tajā iekļautajiem elementiem Тas nozīmē, ka nedrīkst būt tā, ka par vienu izpildītu parametru dod 5 punktus, par citu līdzīgu parametru 25 punktus
Cenšaties izmantot vienkāršas vērtēšanas sistēmas Optimālā: 0 – nav izpildīts, 1 – izpildīts vai 0 – nav izpildīts, 1 – izpildīts daļēji, 2 – izpildīts pilnībā
Atceraties, ka nepieciešms iekļaut piemērs ar izpildītu uzdevumu un tā vērtējumu, kurā parādīts un paskaidrots kā vērtēts izmantojot jūsu piedavato vērtēšanas sistēmu Kā piemēru, varat izmantot paraugu, kas paredzēts kādai citai tēmai

Pārbaudes darbi ORA nevajadzētu pārsniegt 30% no visa kursa 

ORA pārbaudes darbi būs slikti piemēroti, ja plānojat biežu palaišanu. Ja veidojat pārbaudes darbu kursam, kurš plānojas palaist biežāk kā reizi pusgadā, iesakām ORA pārbaudes darbu nomainīt ar testu vai arī samazināt tā kopējo vērtību vērtēšanas matricā

Piemērēs ORA uzdevuma sastādīšanai (2. daļa)

Veidne, ar kuras palīdzību var izstrādāt ORA pārbaudes darbu, kā arī piemērēs ar sastādītu uzdevumu pieejams lejpulādei šeit


Lejupielādēt veidni

Vērtēšanas sistēma

Maksimālais studenta vērtejums – 100% Procenti sadalās pa visiem pārbaudes darbiem un noslēguma darba.
Nepieciešams noteikt slieksni, lai pabeigtu kursu un saņemtu sertifikātu Parasti tas ir no  60% līdz 70%
Iespēja pasniegt labākajiem studentiem īpašos “zelta” sertifikātus  Slieksnis — no 75% līdz 95%Kopējais pārbaudes darbu daudzums jābūt vienmērīgam un daudzveidīgam pēc formām ORA pārbaudes uzdevumi nedrīkst pārsniegt 30% no kopējā pārbaudes uzdevumu skaitaNo pasniedzēja ir vajadzīga visa informācija par visiem pārbaudes uzdevumiem Uzdevuma tips, sarežģītība (kopējais svars), kopējais uzdevumu skaits katrā modulī, vērtības skaidrojums par katru uzdevuma veida vērtējumu 

Piemēram, iedomājamies ka,

Jūsu kursā ir 20 pārbaudes uzdevumi un 4 testi. Katram uzdevumam sistēma automātiski aprēķinās procentu sadalījumu un noteiks tā vērtību.

Mūsu piemērā:

• Katrs no 20 uzdevumiem būs “vērtīgs”:  40% : 20 = 2%
• Katrs no 4 testie būs “vērtīgs”: 60% : 4 = 15%

Pie tam katrā testā var būt vairāki jautājumi.

Pieņemsim, ka katrā testā iār 15 jautājumi. Tad katra jautājuma ” vērtība” būs:
15% : 15 jautājumi = 1%.

Kādi no testa jautājumiem var būt vieglāki, citi savukārt grūtāki. Tāpēc katrā testā var veidot diferenciēto pieeju ballēs.

Piemēram, mums vēl arvien ir 15 jautājāumi testā, taču 5 no tiem ir grūtāki, 10 savukārt ļoti viegli. Pieciem grūtajiem jautājumiem dodam vērtību 2 balles, savukārt par vieglajiem – 0,5 balles. Atbilstoši par pareizas atbildes sniegšanu uz grūtākiem jautājumiem students saņem:
2 · 1% · 5 = 10%, savukārt par 10 atbildēm uz viegliem jautājumiem saņems: 0,5 · 1% · 10 = 5%.

Kopumā kopējais procentu sadalījums uz 1 testu paliks nemainīgs (15%), toties mainīsies testa jautājumu vertība.

Sistēmai ir iespēja “atmest” noteiktu skaitu uzdevumu no katra tipa. Piemēram, no 20 uzdevumiem, kuru vērtība ir 40%  var “nenokārtot” vai neatbildēt uz diviem uzdevumiem. Tādā veidā 40% var iegūt atbildot pareizi uz 18 uzdevumiem no 20.

Kopsavilkums

 • Veidojot kursa specifikāciju vēlams piesaistīt jūsu tālmācības kursa projekta vadītāju (producentu)
 • Sagatavojiet pārbaudes uzdevumu katrai sadaļai un beigu pārbaudījumu
 • Pārbaudues uzdevumu sākumā noformējiet teksta dokumentā
 • Precīzi norādiet, kurai sadaļai (video, testam) ir veidots konkrētais pārbaudes uzdevums
 • Katram uzdevumam ir jābūt norādītai pareizai atbildei, vēlams to norādīt komentāros. Lūgums norādot pareizās atbildes neizmantot formatēšanas iespējas, bet gan atsevišķi ierakstīt zem jautājuma “Pareizā atbilde ir B”
 • Detalizēti veidojiet instrukciju studentiem. Piemēram, ja uzdevuma veikšanai nepieciešams izmantot papildus materiālus
 • Aprakstiet vērtēšanas sistēmu, pārbaudes uzdevumu veidus, kā arī vērtējuma svaru katram pārbaudes darbam kopumā un atsevišķi sadalot to pa elementiem

… un atceraties, ka visus jautājumus par tālmācības kursu vislabāk ir pārrunāt ar savu kursa producentu.

Lai izdodas!

Veidojot rekomendācijas tika izmantotas Lektorium (www.lektorium.tv) piedāvātā informācija un Dmitrija Abbakumova pētījuma centra “Psihometrijas pētījumu centrs tiešsaistes izglītībā HSE” elearning.hse.ru/psychometrics