Mūsdienīga tiešsaistes kursa veidošana

Šajā kursā iemācīsies veidot tiešsaistes kursus atbilstoši mūsdienu mācību metodikas un izglītības tehnoloģiju prasībām.

 

Par kursu

Kursa ietvaros iegūsiet zināšanas un prasmes tiešsaistes kursa mācību procesa projektēšanā un organizēšanā no  sākuma līdz beigām. Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas varēsiet patstāvīgi plānot un veidot tiešsaistes kursus, kuri atbilst labās prakses standartiem.

 

Ko varēsi pēc kursa:

Kam šis kurss paredzēts?

useful_icon_1

Izglītības iestādes darbiniekiem

Varēsiet veidot kursus, kas paši sevi pārdos balstoties uz apmierinātu studentu atsauksmēm

useful_icon_2

Dažādu nozaru speciālistiem

Psihologi, dizaineri, žurnālisti, projektu vadītāji un citi, kas vēlas papildināt prasmes un zināšanas

useful_icon_3

Skolotājiem, pasniedzējiem

Varēsiet vadīt nodarbības tiešsaistē gan savā darbā, gan arī. privāti

useful_icon_4

Izglītības
metodiķiem

Profesionālā kvalifikācijas celšana un savu zināšanu un prasmju pilnveide 

Kursa programma

1. modulis | Pedagoģiskais dizains

4 nedēļas | Tiešsaistes nodarbības + mājas darbi

Noskaidrosim, kādas ir tiešsaistes kursā iesaistīto personu lomas un atbildības, kā arī izvēlēsimies piemērotākos mācīšanās formātus, lai sasniegtu kursā uzstādītos mērķus. Tāpat pastāstīšu par galvenajām metodēm satura organizācijā, kā arī iepazīstināšu ar to, kas ir noderīgs jūsu projektam.

 1. Tiešsaistes kursa dzīves cikls
 2. Lomu sadalījums tiešsaistes kursa izstrādē
 3. Tiešsaistes kursa pedagoģiskais dizains
 4. Mācīšanas metodes izvēles kritēriji
 5. Tiešsaistes satura formāti un elementi
 6. Tiešsaistes kursa, moduļa, nodarbības, struktūras izveide
 7. Tiešsaistes mācību vides tehnoloģijas un rīki
 8. Kā sagatavoties un novadīt savu pirmo tiešsaistes nodarbību
 9. Vizuālais un teksta dizains un formatēšanas pamatprincipi

Ko darīsiet praktiski?

 1. Sadalīsiet lomas sava kursa izstrādē
 2. Izvēlēsieties atbilstošāko pieeju un formātus kursa izstrādē
 3. Atlasīsiet kursā izmantotos rīkus un risinājumus
 4. Izveidosiet tiešsaistes programmu pēc androgoģijas un pedagoģijas principiem
 5. Izveidosiet vienas nodarbības struktūru pēc iepriekš sagatavotas veidnes
 6. Sagatavosiet pasniedzēju tiešsaistes nodarbībai

2. modulis | Kursa projektēšana

6 nedēļas | Tiešsaistes nodarbības + mājas darbi

Praktiskais darbs ar jūsu kursa izstrādi. Apkopojam informāciju, analizējam iegūtos datus un mācamies kvalitatīvi veidot saturu.

 1. Tiešsaistes izglītības vides organizācija
 2. Mācīšanās motivācija
 3. Studenta Piedzīvojumu karte: lietotāja ceļojums kursa laikā
 4. Kursa veidošana pēc moduļu apmācību principa
 5. Praktisko uzdevumu organizēšana tiešsaistes apmācībās
 6. Testu un pārbaudes darbu izstrāde
 7. Mācību video satura veidošana
 8. Darbs ar tekstiem un tā formatēšana
 9. Atgriezeniskā saite un kursa novērtēšana
 10. Sarežģītais saturs: simulācijas, trenažieri, VR/AR
 11. Radošuma koncepcijas radīšana un stāsta veidošana kursa plānošanā
 12. Spēļošanas elementu izmantošana tiešsaistes apmācībās

Ko darīsiet praktiski?

 1. Izstrādāsiet kursa mācību procesa plānu
 2. Formulēsiet kursa koncepciju
 3. Izstrādāsiet spēļošanas elementu izmantošanas algoritmu kursa laikā
 4. Izstrādāsiet praktiskos uzdevumus kursa nodarbībām
 5. Nofilmēsiet mācību video un iegūsiet atgriezenisko saiti
 6. Izveidosiet nelielu daļu no kursa satura (mācību video, interaktīva lapa un prezentācija)
 7. Strādāsiet ar sava kursa teksta satura publicēšanu izglītības vidē un pielāgosiet kursa dizaina vadlīnijām

+ Bonusa materiāli

Papildus visiem kursa studentiem būs iespēja iegūt mācību materiālus, kas nav iekļauti šajā tiešsaistes kursā

Ko iegūsiet pēc kursa pabeigšanas

checkmark_yellow

Izveidosiet eksperta aprakstu un sagatavosies intervijai

checkmark_yellow

Pratīsiet formulēt eksperta, studenta un vadības kursa mērķus

checkmark_yellow

Spēsiet izvēlēties piemērotāko mācīšanās pieeju un formātu

checkmark_yellow

Pratīsiet izveidot nodarbības, moduļa un visa kursa struktūru

checkmark_yellow

Zināsiet atbilstošākos tehniskos risinājumus kursa īstenošanai

checkmark_yellow

Varēsiet veidot interaktīvas nodarbību prezentācijas

checkmark_yellow

Spēsiet pielāgot mācību vidi, tai skaitā atlasīt atbilstošāko komunikāciju veidu

checkmark_yellow

Iemācīsies iesaistīt studentus mācību procesā, izmantojot SSDL modeli

checkmark_yellow

Izstrādāsiet piemērotāko stratēģiju studentu motivācijai

checkmark_yellow

Veidojot nodarbības, pratīsiet izmantot  radošuma metodes, tai skaitā Storytelling

checkmark_yellow

Izstrādāsiet vērtēšanas darbus un uzdevumus zināšanu un prasmju pārbaudei

checkmark_yellow

Pratīsi veidot patstāvīgi mācību saturu (video, prezentācijas)

Ko saņemsi pēc kursa

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas iegūsiet sertifikātu – apliecinājumu par iegūtajām prasmēm un zināšanām

Kursa ilgums-
36 stundas

Kursa lektors

lecuters_ivo

Ivo Čapiņš

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola,
Tālmācības Inovāciju Centra vadītājs

Piesakies kursam

pieteikties_tiessaistes_kursa_veidosana
*