Satiksmes drošības mācīšana skolā

Pedagogu tālākizglītības kurss par satiksmes drošības jautājumu mācīšanas metodiku sākumskolās un  pamatskolās.

Pieteikšanās kursiem līdz 6. oktobrim.

 

Par kursu

Kursa ietvaros tiks pilnveidota skolotāju profesionālā kompetence par satiksmes drošības jautājumiem un to mācīšanas iespējām pamatskolas izglītības pakāpē (1.-4. klašu un 5. – 9. klašu posmos)

 

Pedagogi kursā laikā varēs:

Kam kurss paredzēts?

useful_icon_1

Sākumsskolu skolotājiem

Kas izglīto savus skolēnus par ceļu satiksmes drošības noteikumiem

useful_icon_2

Pamatskolu skolotājiem

Kas izglīto savus skolēnus par ceļu satiksmes drošības noteikumiem

Kursa programma

Sākumsskola | 1. - 4. klase | Apskatāmās tēmas

 • Gājējiem drošākā ceļa izvēle un gājēju uzvedība kopīgā ceļu satiksmē;
 • Transportlīdzekļu pasažieru pienākumi, aizliegumi, kuru neievērošana veicina bīstamu situāciju veidošanos ikdienas satiksmē;
 • Gājēja, skrejriteņa braucēja un velosipēda vadītāja tolerance ceļu satiksmē, norādot, kā pareizi un droši satiksmes dalībniekiem jāizmanto ceļu satiksmes infrastruktūra;
 • Skrejriteņa un velosipēda tehniskais stāvoklis, braucēja ekipējums;
 • Kādas praktiskās braukšanas iemaņas jāapgūst topošajam skrejriteņa un velosipēda braucējam, pamatojot katras iemaņas nepieciešamību ceļu satiksmei. Piemēram: bremzēšanas tehnika, prasme braukt pa apli, turot stūri ar vienu roku – iemaņa nepieciešama jebkura manevra (apbraukšana, nogriešanās pa labi, nogriešanās pa kreisi u.c.) veikšanas laikā. Praktiski ieteikumi iemaņu izkopšanai;
 • Skrejriteņa un velosatiksmes infrastruktūra un tās lietošana, ņemot vērā, laikapstākļus, satiksmes intensitāti, braucēja vecumu (velojosla, velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš, ietve), droša maršruta plānošana;
 • Uzvedība un tolerance starp gājējiem un braucējiem pie un uz gājēju pārejām, ietves iedomātajos turpinājumos u.c.;
 • Vietas, kurās ļoti būtiski skrejriteņu un velosipēdu vadītājam būt uzmanīgiem un disciplinētiem – dzīvojamā zona, vieta, kur velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi, sabiedriskā pasažieru transporta pieturas u.c.

Pamatskola | 5. - 9. klase | Apskatāmās tēmas

 • Gājēju uzvedība kopīgā ceļu satiksmē, ņemot vērā vecumposmam raksturīgās iezīmes uzvedībā un attieksmē pret apkārt notiekošo;
 • Transportlīdzekļu pasažieru pienākumi, aizliegumi, kuru neievērošana veicina bīstamu situāciju veidošanos ikdienas satiksmē;
 • Gājēja, skrejriteņa, velosipēda un mopēda braucēja tolerance ceļu satiksmē, norādot kā pareizi un droši satiksmes dalībniekiem jāizmanto ceļu satiksmes infrastruktūra;
 • Skrejriteņa, īpaši akcentējot elektrisko skrejriteņa, un velosipēda tehniskais stāvoklis, braucēja ekipējums;
 • Mopēdu tehniskais stāvoklis un aprīkojums, braucēja nepieciešamais ekipējums un tā nozīme kritiskos brīžos;
 • Kādas praktiskās braukšanas iemaņas jāapgūst topošajam skrejriteņa un velosipēda braucējam, pamatojot katras iemaņas nepieciešamību ceļu satiksmei. Praktiski ieteikumi iemaņu izkopšanai;
 • Skrejriteņa un velosatiksmes infrastruktūra un tās lietošana, ņemot vērā, laikapstākļus, satiksmes intensitāti, braucēja vecumu (velojosla, velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš, ietve), droša maršruta plānošana un braukšanas stila izvēle;
 • Uzvedība un tolerance starp gājējiem un braucējiem pie un uz gājēju pārejām, ietves iedomātajos turpinājumos u.c.;
 • Krustojumu veidi un to šķērsošanas iespējas gājējiem, skrejriteņu, velosipēdu un mopēdu vadītājiem, savstarpēji salīdzinot minēto satiksmes dalībnieku rīcības modeļus līdzīgās un atšķirīgās situācijās;
 • Vietas, kurās ļoti būtiski skrejriteņu un velosipēdu vadītājiem būt uzmanīgiem un disciplinētiem – dzīvojamā zona, vieta, kur velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi, sabiedriskā pasažieru transporta pieturas u.c.

+ Bonusa materiāli

Papildus visiem kursa studentiem būs iespēja iegūt mācību materiālus, kas nav iekļauti šajā tiešsaistes kursā

Ko iegūsiet pēc kursa pabeigšanas?

checkmark_yellow

Zināsiet kāda satiksmes drošības jautājumu kopa ir jāapgūst sākumskolas un pamatskolas skolēniem, lai veidotos satiksmes drošības pamatzināšanas

checkmark_yellow

Zināsiet kā veicināt ikdienas satiksmei nepieciešamo prasmju un iemaņu izkopšanu

checkmark_yellow

Saņemsiet praktiskus risinājumus satiksmes drošības jautājumu mācīšana

checkmark_yellow

Apgūsiet instrumentus praktisko iemaņu veidošanai sākumskolas un pamatskolas izglītības pakāpēs formālās un neformālās izglītības procesā 

checkmark_yellow

Spēsiet veidot mācību saturu, kurš attīsta skolēnos caurviju, kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas, sadarbības un pilsoniskās līdzdalības prasmes

checkmark_yellow

Pilnvdeidosiet profesionālo kompetenci par satiksmes drošības jautājumiem un to mācīšanas iespējām pamatskolas izglītības pakāpē

checkmark_yellow

Saņemsiet speciāli izstrādātu interaktīvu mācību līdzekli – galda spēli, satiksmes drošību jautājumu pasniegšanai klasē

checkmark_yellow

Iegūsiet pieeju pedagogu radošo darbu un ideju bankai

Ko saņemsi pēc kursa?

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas iegūsiet apliecību – apliecinājumu par iegūtajām prasmēm un zināšanām, kā arī īpašu dāvanu – interaktīvu mācību līdzekli satiksmes drošības noteikumu mācīšanai skolā

Kursa ilgums-
6 stundas

Kursa pasniedzēji

SandraPorina

Sandra Poriņa

Kuldīgas 2. vidusskola,
Izglītības metodiķe un 20 gadu pierzdze CSN pulciņa un apmācību projektu vadīšanā. CSDD apbalvojumi par izcilu darbu skolēnu izglītošanā

tija_aboltina

Tija Āboliņa

Strautiņu pamatskola,

 Vairāk kā 20 gadu pieredze velo pulciņa vadīšanā. Sešus gadus savā skolā strādājusi pēc pašas izstrādātās un IKVD akreditētas programmas ,,Sports satiksmes drošība”. 

jelena_profils

Jeļena Horoškina

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola,
Izglītības procesa dizainere. Mācu mācīties. Profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi  personāla apmācību un attīstības jomā. Pedagoģiskā, psihoterapeitiskā un biznesa izglītība

Piesakies kursam

Paldies visiem, kas pieteicās uz kursiem. Reģistrācija uz kursiem ir slēgta. Tuvākajā laikā izziņosim kursu apmācību datumus.

Projekta partneri


OrganizēVAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), realizēRīgas 1.Tālmācības vidusskola un finansē – no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām (OCTA), ko ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam (LTAB).
 
Šis projekts tieks īstenots saistībā ar Ceļu satiksmes drošības plāna 2021.-2027. gadam izvirzīto uzdevumu – izglītības saturs ir mērķtiecīgi orientēts uz to, lai veidotu bērnus un jauniešus par sociāli atbildīgiem sabiedrības locekļiem, kas spēj izvēlēties situācijai atbilstošāko rīcības modeli un apzinās savas rīcības sekas.