Satiksmes drošības mācīšana skolā

Pedagogu tālākizglītības kurss par satiksmes drošības jautājumu mācīšanas metodiku pamatskolā.

Aicinām aizpildīt anketu
līdz 16. martam.

 

Par kursu

Kursa ietvaros tiks pilnveidota skolotāju profesionālā kompetence par satiksmes drošības jautājumu un to mācīšanas iespējām sākumskolas un pamatskolas izglītības pakāpē.

 

Pedagogi kursa laikā:

Kam kurss paredzēts?

useful_icon_1

Sākumskolu skolotājiem

kas izglīto savus skolēnus par ceļu satiksmes drošības noteikumiem

useful_icon_2

Pamatskolu skolotājiem

kas izglīto savus skolēnus par ceļu satiksmes drošības noteikumiem

Kursa programma

Sākumskola | 1. - 4. klase | Tēmas
 • Gājējiem drošākā ceļa izvēle un gājēju uzvedība kopīgā ceļu satiksmē;
 • Transportlīdzekļu pasažieru pienākumi, aizliegumi, kuru neievērošana veicina bīstamu situāciju veidošanos ikdienas satiksmē;
 • Gājēja, skrejriteņa braucēja un velosipēda vadītāja tolerance ceļu satiksmē, norādot, kā pareizi un droši satiksmes dalībniekiem jāizmanto ceļu satiksmes infrastruktūra;
 • Skrejriteņa un velosipēda tehniskais stāvoklis, braucēja ekipējums;
 • Praktiskās braukšanas iemaņas, kas jāapgūst topošajam skrejriteņa un velosipēda braucējam, pamatojot katras iemaņas nepieciešamību ceļu satiksmē. Piemēram, prasme braukt pa apli, turot stūri ar vienu roku, ir nepieciešama jebkura manevra (apbraukšana, nogriešanās pa labi, nogriešanās pa kreisi u.c.) veikšanas laikā. Praktiski ieteikumi iemaņu izkopšanai;
 • Skrejriteņu un velosipēdu satiksmes infrastruktūra un tās lietošana, ņemot vērā laikapstākļus, satiksmes intensitāti, braucēja vecumu (velojosla, velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš, ietve), droša maršruta plānošana;
 • Uzvedība un tolerance starp gājējiem un braucējiem pie un uz gājēju pārejām, ietves iedomātajos turpinājumos u.c.;
 • Vietas, kur skrejriteņu un velosipēdu vadītājam svarīgi būt uzmanīgiem un disciplinētiem – dzīvojamā zona, vieta, kur velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi, sabiedriskā pasažieru transporta pieturas u.c.
Pamatskola | 5. - 9. klase | Tēmas
 • Gājēju uzvedība kopīgā ceļu satiksmē, ņemot vērā vecumposmam raksturīgās iezīmes uzvedībā un attieksmē pret apkārt notiekošo;
 • Transportlīdzekļu pasažieru pienākumi, aizliegumi, kuru neievērošana veicina bīstamu situāciju veidošanos ikdienas satiksmē;
 • Gājēja, skrejriteņa, velosipēda un mopēda braucēja tolerance ceļu satiksmē, norādot kā pareizi un droši satiksmes dalībniekiem jāizmanto ceļu satiksmes infrastruktūra;
 • Skrejriteņa, īpaši akcentējot elektriskā skrejriteņa, un velosipēda tehniskais stāvoklis, braucēja ekipējums;
 • Mopēdu tehniskais stāvoklis un aprīkojums, braucējam nepieciešamais ekipējums un tā nozīme kritiskos brīžos;
 • Praktiskās braukšanas iemaņas, kas jāapgūst topošajam skrejriteņa un velosipēda braucējam, pamatojot katras iemaņas nepieciešamību ceļu satiksmē. Praktiski ieteikumi iemaņu izkopšanai;
 • Skrejriteņu un velosipēdu satiksmes infrastruktūra un tās lietošana, ņemot vērā laikapstākļus, satiksmes intensitāti, braucēja vecumu (velojosla, velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš, ietve), droša maršruta plānošana un braukšanas stila izvēle;
 • Uzvedība un tolerance starp gājējiem un braucējiem pie un uz gājēju pārejām, ietves iedomātajos turpinājumos u.c.;
 • Krustojumu veidi un to šķērsošanas iespējas gājējiem, skrejriteņu, velosipēdu un mopēdu vadītājiem, savstarpēji salīdzinot minēto satiksmes dalībnieku rīcības modeļus līdzīgās un atšķirīgās situācijās;
 • Vietas, kur skrejriteņu un velosipēdu vadītājiem svarīgi būt uzmanīgiem un disciplinētiem – dzīvojamā zona, vieta, kur velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi, sabiedriskā pasažieru transporta pieturas u.c.
+ Bonusa materiāli

Visi kursa dalībnieki saņems interaktīvu mācību līdzekli satiksmes drošības noteikumu mācīšanai.

Ko iegūsiet, pabeidzot kursu?

checkmark_yellow

Izpratni par  satiksmes drošības jautājumu kopu, kas ir jāapgūst sākumskolas un pamatskolas skolēniem, lai veidotos satiksmes drošības pamatzināšanas.

checkmark_yellow

Zināšanas par to, kā veicināt ikdienas satiksmei nepieciešamo prasmju un iemaņu izkopšanu.

checkmark_yellow

Praktiskus risinājumus satiksmes drošības jautājumu mācīšanai.

checkmark_yellow

Padomus un rīkus praktisko iemaņu veidošanai sākumskolas un pamatskolas izglītības pakāpēs formālās un neformālās izglītības procesā.

checkmark_yellow

Prasmi veidot mācību saturu, kas attīsta skolēnos caurviju, kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas, sadarbības un pilsoniskās līdzdalības prasmes.

checkmark_yellow

Pilnvdeidotu profesionālo kompetenci par satiksmes drošības jautājumiem un to mācīšanas iespējām sākumskolas un pamatskolas izglītības pakāpēs.

checkmark_yellow

Interaktīvu mācību līdzekli – galda spēli – satiksmes drošības noteikumu mācīšanai.

checkmark_yellow

Piekļuvi pedagogu radošo darbu un ideju bankai.

Ko saņemsiet kursa noslēgumā?

Kursa noslēgumā saņemsiet apliecību par iegūtajām prasmēm un zināšanām, kā arī īpašu dāvanu – interaktīvu mācību līdzekli satiksmes drošības noteikumu mācīšanai skolā.

Kursa ilgums –
6 stundas

Kursa pasniedzēji

SandraPorina

Sandra Poriņa

Kuldīgas 2. vidusskola
Izglītības metodiķe ar 20 gadu pieredzi CSN pulciņa un apmācību projektu vadīšanā. Saņēmusi CSDD apbalvojumus par izcilu darbu skolēnu izglītošanā.

tija_aboltina

Tija Āboliņa

Strautiņu pamatskola

 Vairāk nekā 20 gadu pieredze velo pulciņa vadīšanā. Sešus gadus savā skolā strādājusi pēc pašas izstrādātas un IKVD akreditētas programmas “Sports satiksmes drošība”. 

jelena_profils

Jeļena Horoškina

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola
Izglītības procesa dizainere. Profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi  personāla apmācību un attīstības jomā. Pedagoģiskā, psihoterapeitiskā un biznesa izglītība.

Aizpildiet anketu (tikai apstiprinātiem skolotājiem)

Paldies visiem, kas pieteicās uz kursiem. Reģistrācija uz kursiem ir slēgta.

Projekta īstenotāji


Organizē – VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD).
Realizē – Rīgas 1. Tālmācības vidusskola.
Finansē – Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) prēmijām.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības plāna 2021. – 2027. gadam izvirzīto uzdevumu – izglītības saturs ir mērķtiecīgi orientēts uz to, lai veidotu bērnus un jauniešus par sociāli atbildīgiem sabiedrības locekļiem, kas spēj izvēlēties situācijai atbilstošāko rīcības modeli un apzinās savas rīcības sekas.